تالار گفتگوی پزشکان و دندانپزشکان ایران
این انجمن در حال حاضر بسته شده است. مدیریت دلیل این امر را چنین بیان می‌کند:
در حال بروزرسانی کلی و تغییرات در انجمن میباشیم . بزودی با امکاناتی جدید باز خواهیم گشت :)